• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  t-space studio s.n.c © 2019

Dozie Kanu x RIMOWA

Spazio Maiocchi 

18.04 - 22.04.18

via maiocchi 5/7 Milano

photo documentation by t-space studio